" மற்ற சமூகங்களை பற்றி படம் எடுத்தால் தவறாகிவிடுமோ என்ற பயம் எனக்கு " Dir Muthaiah opens up!

Devarattam - a very open talk with director #muthaiah where he shares details about his work, caste issues and politics and much more!

quot marra camukankalai parri patam etuttal tavarakivitumo enra payam enakku quot dir muthaiah opens up quot marra camukankalai parri patam etuttal tavarakivitumo enra payam enakku quot dir muthaiah opens up